DoubleDot ma już 10 lat - podstawowe cele
i założenia firmy zostały sformułowane w połowie
2003 roku. Duże zainteresowanie profilem firmy a przede
wszystkim klarownymi zasadami jej działania doprowadziły do finalizacji projektu w sierpniu 2003 roku. Zespoły robocze tworzy grupa 14 specjalistów z zakresu: informatyki i wdrożeń, webmasteringu, obsługi prawnej, marketingu i PR oraz szkoleń. Wieloletnie doświadczenie nabyte przez naszych współpracowników w znanych w Polsce i na świecie korporacjach stanowi atut i siłę naszej firmy.

Miejscem założenia i formalnej działalności DoubleDot jest Kraków - miasto łączące tradycję z nowoczesnością; tutaj znalazły swą siedzibę dwa z czterech najczęściej odwiedzanych portali internetowych w Polsce, tu znajdują się renomowane firmy informatyczne. Znaczna część naszych współpracowników kończyło tutaj studia i nabywała doświadczenia.
 
Jesteśmy firmą, która wyciągnęła wnioski z kryzysu na rynku usług internetowych. Staramy się minimalizować koszty własne: pracujemy w systemie pracy zdalnej (telepraca), nie utrzymujemy kosztownych biur i przedstawicielstw, nie dopuszczamy do przerostu etatów. To podejście prowadzi do minimalizacji kosztów jakie ponoszą nasi klienci: płacą oni za rzeczywistą usługę, szczegółowo zdefiniowaną i określoną. Najprostszą więc analogią do sposobu działania DoubleDot na rynku jest działalność banków internetowych.