Najważniejszym zadaniem firmy DoubleDot jest
działanie na rzecz interesów jej klientów - instytucji i firm
podejmujących konieczne kroki rozwojowe, mających
świadomość, iż wykorzystywanie technologii internetowych, intranetowych i ekstranetowych jest oczywistym wyzwaniem. Firmy takie są zmuszone do korzystania z nieznanego sobie, bardzo specyficznego rynku usług. Brak rozeznania w cenach, warunkach działania i... niebezpieczeństwach tego rynku często skutkuje błędnym wyborem wykonawcy. DoubleDot pozwala zminimalizować to ryzyko kompetentnie doradzając i doskonale wykonując.

W działalności produkcyjnej DoubleDot stosuje zasadę dostosowania tworzonych wizualizacji i wykorzystywanych technologii do potrzeb Klienta. Ambicją i celem firmy jest sprawne stworzenie rozwiązania odpowiedniego i najlepszego. Rozwiązania, którego wykorzystanie przyniosłoby Klientowi wymierne korzyści. O sukcesie tego działania przekonuje nas rosnąca liczba zadowolonych, stałych Klientów.